ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้านการตลาด เพื่อหารือแนวทางการตลาด


[2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24] เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้านการตลาด เพื่อหารือแนวทางการตลาด 


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวณัฐวรรณ สุขสม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวฐานภา ปลาทิพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้านการตลาด เพื่อหารือแนวทางการตลาด โดยมีนายกิตติศัพท์ เลิศหาญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ได้แก่ นายธวัช อยู่โต นางสาวสุวัณนิสา พรหมชนะ นางสวง ท้าวสุวรรณ์ และนายสมโภชน์ พรหมชนะ เข้าร่วมวางแผนการตลาด และต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงอย่างมีมาตรฐาน ในเบื้องต้นได้ประสานกับทางสถานีบริการน้ำมันปิโตรเลียม แก้วมณีกาญจน์ ด้านสถานที่เพื่อทำการตลาดดังกล่าว ที่จะจัดขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 - 2 ม.ค. 2564 โดยมีสินค้าดังนี้ กุ้งสด กุ้งเผา กุ้งอบซอส กุ้งแปรรูปอื่นๆ น้ำซอสปรุงรส ปลาทับทิบสด ปลาทัมทิบแปรรูป ฯลฯ