(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. อ่านทั้งหมด 

(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


วันที่ 16 ธันวาคม 2564  นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี   ได้มอบหมายให้
นางสาวธิดาวรรณ โพธิ์เพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ ปฎิบัติงานตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของชุมชน  ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงห้วยกะเต็งเจ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี