ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี  ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไล่โว่ – สาละวะ


[2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. อ่านทั้งหมด 

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี  ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไล่โว่ – สาละวะ 


วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564  นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี   ได้มอบหมายให้นางสาวธิดาวรรณ โพธิ์เพ็ชร เจ้าพนักงานประมงอาวุโส เข้าปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี  ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไล่โว่ – สาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามและเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อรายครัวเรือน สำรวจความต้องการของการเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรและครัวเรือนขาดแคลน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม มอบอาหารปลาและอาหารกบ ให้กับบ่อรายครัวเรือนที่ยังมีสัตว์น้ำในบ่อ มอบพันธุ์หอยขม เพื่อเลี้ยงสมทบในบ่อเลี้ยงปลา เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนและลดรายจ่ายในครัวเรือน