ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฏหมาย

[2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator .. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24]  เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฏหมาย 

 เผยเเพร่: 2021-12-24 |  อ่าน: 73 ครั้ง

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยนางสาวธิดาวรรณ โพธิ์เพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายเกียรติศักดิ์ เรืองจรูญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยยายและแผน ได้รับการร้องเรียนจากชาวประมงว่ามีการทำการประมงโดยใช้กระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ แม่น้ำแควน้อย ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ประสานงานกับกำนันตำบลหนองหญ้า นายสันติ เหมพันธ์ และชาวประมงในท้องที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและจะประสานศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ