ประชุมคณะอรุกรรมการพัฒนาพื้นที่ขอบอ่าง ของเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์

[2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator .. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24]  เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะอรุกรรมการพัฒนาพื้นที่ขอบอ่าง ของเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์ 

 เผยเเพร่: 2021-12-24 |  อ่าน: 91 ครั้ง

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
นายนฤนาท เผือกจีน ประมงอำเภอสังขละบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอรุกรรมการพัฒนาพื้นที่ขอบอ่าง ของเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและให้มีน้ำใช้ทั้งปี และได้เชิญนายเติมศักดิ์ คงสำราญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มาตรวจสอบบ้านพักของประมงอำเภอสังขละบุรีเพื่อปรับปรุงต่อไป