ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำเกษตรกรในเขต ตำบลหนองปลาไหล

[2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator .. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24]  เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำเกษตรกรในเขต ตำบลหนองปลาไหล 

 เผยเเพร่: 2021-12-24 |  อ่าน: 154 ครั้ง

 

วันที่ 13 กันยายน 2564
สำนักงานประมงอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจารุกิตติ์ กุดาศรี ประมงอำเภอหนองปรือ ได้ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำเกษตรกรในเขต ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ ที่ได้รับงบประมาณจากพัฒนาชุมชนขุดบ่อโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยได้ให้คำแนะนำดังนี้
1.การขึ้นทะเบียน ทบ.1
2.การปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาให้เหมาะสม
3.การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง