กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประเภทปลากินพืชจำนวน 250,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

[2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator .. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24]  เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประเภทปลากินพืชจำนวน 250,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-12-24 |  อ่าน: 169 ครั้ง

 

วันที่ 14 กันยายน 2564
       นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายทรงจำ เครื่องสาย ประมงอำเภอท่าม่วง นายณรงค์ เทศธรรม ประมงอำเภอทองผาภูมิ นางสาวศิวพร ราชสุวรรณ ประมงอำเภอพนมทวน นายสุเวชย์ สินชัย เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  นายกรกวี ศรีอินทร์ นักวิชาการประมง นางสาวณัฐวรรณ สุขสม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวฐานภา ปลาทิพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวิเลียน ดิษฐบรรจง พนักงานขับรถ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประเภทปลากินพืชจำนวน 250,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดยางเกาะ ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
      ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายสุรพร จันทร์สุนทรพจน์ ปลัดอำเภอฯ นางพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค นายกอบต.กลอนโด นายวิเชียร เอกศิริวรานนท์ กำนันตำบลกลอนโด และตัวแทนประชาชน มาร่วมปล่อยปลาในกิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว