กิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564”

โครงการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และชุมชน ให้ก.. [2021-09-20 ] กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2021-09-20 ] ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำเกษตรกรในเขต ตำบลหนองปลาไหล.. [2021-09-20 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประเภทปลากินพืชจำนวน 250,000 ตัว เนื่องในวั.. [2021-09-20 ] กิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564”.. [2021-09-10 ] การนำเสนอเพื่อการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับ.. [2021-09-10 ] เข้าให้คำแนะนำนางอรอนงค์ ธนพันธุ์ภูวเดช ประธานแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม อำ.. [2021-09-10 ] กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-08 ] ประมงอำเภอพนมทวน รับผิดชอบอำเภอห้วยกระเจา  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร.. [2021-09-08 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2021-09-08 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564” 

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |  อ่าน: 59 ครั้ง

 

วันที่ 9 กันยายน 2564
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้
นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วย  นายเติมศักดิ์ คงสำราญ นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ นางรัชนีกร รัตนา ประมงอำเภอไทรโยค นางสาวณัฐวรรณ สุขสม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวฐานภา ปลาทิพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิเลียน ดิษฐบรรจง พนักงานขับรถ ได้ร่วมจัดกิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564”  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ฐานการเรียนรู้ ประมงหมู่บ้าน นทพ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พันโทอนุชา กลิ่นชะเอม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองวิชาการเกษตร ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และตัวแทนเกษตรกร จำนวน 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ ได้สนับสนุนกบพ่อแม่พันธุ์ และปลาดุกนา มาร่วมปล่อยลงสู่แหล่งอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการ ซึ่งจัดขึ้นตามกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร