กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และชุมชน ให้ก.. [2021-09-20 ] กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2021-09-20 ] ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำเกษตรกรในเขต ตำบลหนองปลาไหล.. [2021-09-20 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประเภทปลากินพืชจำนวน 250,000 ตัว เนื่องในวั.. [2021-09-20 ] กิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564”.. [2021-09-10 ] การนำเสนอเพื่อการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับ.. [2021-09-10 ] เข้าให้คำแนะนำนางอรอนงค์ ธนพันธุ์ภูวเดช ประธานแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม อำ.. [2021-09-10 ] กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-08 ] ประมงอำเภอพนมทวน รับผิดชอบอำเภอห้วยกระเจา  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร.. [2021-09-08 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2021-09-08 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |  อ่าน: 60 ครั้ง

 

วันที่ 7 กันยายน 2564
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรรณนัฑ หิรัญชุญหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
มอบหมายให้นายทรงจำ เครื่องสาย ประมงอำเภอท่าม่วง พร้อมด้วยนายกรกวี ศรีอินทร์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 15 ราย