เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

โครงการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และชุมชน ให้ก.. [2021-09-20 ] กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2021-09-20 ] ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำเกษตรกรในเขต ตำบลหนองปลาไหล.. [2021-09-20 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประเภทปลากินพืชจำนวน 250,000 ตัว เนื่องในวั.. [2021-09-20 ] กิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564”.. [2021-09-10 ] การนำเสนอเพื่อการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับ.. [2021-09-10 ] เข้าให้คำแนะนำนางอรอนงค์ ธนพันธุ์ภูวเดช ประธานแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม อำ.. [2021-09-10 ] กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-08 ] ประมงอำเภอพนมทวน รับผิดชอบอำเภอห้วยกระเจา  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร.. [2021-09-08 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2021-09-08 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 3 กันยายน 2564
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรรณนัฑ หิรัญชุญหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
มอบหมายให้นางสาวศิวพร  ราชสุวรรณ ประมงอำเภอพนมทวน เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564  ณ. โรงเรียนวัดสาลวนาราม ม. 7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  โดยมี ร้อยตรี พงศธร  ศิริสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี