กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |  อ่าน: 544 ครั้ง

 

วันที่ 11 กันยายน 2562  สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงจังหวัดพิจิตร และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2562 ณ คลองรุณ บ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัวและปลานวลจันทร์เทศ 100,000 ตัว และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการประมงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม