ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 (ด้านประมง)

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. [2019-09-16 ] ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและฝนทิ้.. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา .. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่.. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา .. [2019-06-06 ] ฤดูน้ำแดง ปี 2562.. [2019-06-06 ] ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง ฤดูแล้ง.. [2019-03-12 ] ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. [2018-12-14 ] สัตว์ป่าคุ้มครอง.. [2018-09-08 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส.. [2018-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 (ด้านประมง) 

 เผยเเพร่: 2018-08-09  |  อ่าน: 119 ครั้ง

 

ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 (ด้านประมง)

           ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จะมีปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศน้อยกว่าปี 2561 และน้อยกว่าค่าปกติประมาณ ร้อยละ 5-10 (ปีที่แล้วต่ำกว่าค่าปกติ ร้อยละ 3) โดยช่วงต้นเดือน กรกฎาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง และมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติ ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำน่าน และในระบบชลประทาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ส่วนในช่วงเดือน สิงหาคมและกันยายน 2562 จะมีฝนจะตกหนักในลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงกับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งในกระชังและบ่อดิน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรปฏิบัติตามดังนี้

          1. ข้อปฏิบัติเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิดอุทกภัย

          2.แนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง อย่างฉับพลัน