ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง ฤดูแล้ง

ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง ฤดูแล้ง 

 เผยเเพร่: 2018-07-23  |  อ่าน: 95 ครั้ง

 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

1.เกษตรตรวจสุขภาพสัตว์น้ำสม่ำเสมอ 

2.ปล่อยสัตว์น้ำไม่หนาแน่นมากเกินไป

3. คัดเลือกพันธุ์ที่แข็งแรง

4.งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ

5.อาหารให้ในปริมาณที่เหมาะสม เลือกใช้อาหารที่คุณภาพดี

6.หากมีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดความเสียหายกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้รีบจับผลผลิตขึ้นมาจำหน่าย บริโภค หรือควรงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด

กรณีบ่อดินปฏิบัติดังนี้

1. ควบคุมการใช้น้ำ

2. สร้างร่มเงาให้กับบ่อ

3. เตรียมแหล่งน้ำสำรอง

กรณีกระชังปฏิบัติดังนี้

1.ไม่วางกระชังชิดกันมากเกินไป

2.วางกระชังให้มีความลึกเพียงพอสูงจากพื้นน้ำไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

3. ทำความสะอาดสม่ำเสมอ

หมายเหตุ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านการประมงกับหน่วยงานของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยภิบัติแล้วเท่านั้น