ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง ฤดูแล้ง

แจ้งเตือนเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรับมือภัยแล้งปี 2563.. [2020-01-18 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. [2019-09-16 ] ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและฝนทิ้.. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา .. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่.. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา .. [2019-06-06 ] ฤดูน้ำแดง ปี 2562.. [2019-06-06 ] ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง ฤดูแล้ง.. [2019-03-12 ] ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. [2018-12-14 ] สัตว์ป่าคุ้มครอง.. [2018-09-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง ฤดูแล้ง 

 เผยเเพร่: 2018-09-08  |  อ่าน: 242 ครั้ง

 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

1.เกษตรตรวจสุขภาพสัตว์น้ำสม่ำเสมอ 

2.ปล่อยสัตว์น้ำไม่หนาแน่นมากเกินไป

3. คัดเลือกพันธุ์ที่แข็งแรง

4.งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ

5.อาหารให้ในปริมาณที่เหมาะสม เลือกใช้อาหารที่คุณภาพดี

6.หากมีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดความเสียหายกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้รีบจับผลผลิตขึ้นมาจำหน่าย บริโภค หรือควรงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด

กรณีบ่อดินปฏิบัติดังนี้

1. ควบคุมการใช้น้ำ

2. สร้างร่มเงาให้กับบ่อ

3. เตรียมแหล่งน้ำสำรอง

กรณีกระชังปฏิบัติดังนี้

1.ไม่วางกระชังชิดกันมากเกินไป

2.วางกระชังให้มีความลึกเพียงพอสูงจากพื้นน้ำไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

3. ทำความสะอาดสม่ำเสมอ

หมายเหตุ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านการประมงกับหน่วยงานของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยภิบัติแล้วเท่านั้น