ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5


[2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-22] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปล.. [2021-09-17] กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในว.. [2021-08-31] พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิ.. [2021-08-02] จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ.. [2021-07-22] เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรั.. อ่านทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5  


สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ได้จัดงาน กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยพิธีเปิดงานในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติ จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มาร่วมปรุงเมณูพิเศษ ร่วมกับเชฟไวภพ แซ่ปึง ร่วมปรุงเมณู "ข้าวผัดมัสมั่นปล" โดยภายงานมีการแข่งขันประกวดภาพระบายสี หัวข้อ "บึงสีไฟในทัศนคติ" การแข่งขันกิจกรรมฮาเฮ "ทอดแหบก" การแข่งขันกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสัตว์น้ำจากกลุ่มเกษตรกร ในราคาย่อมเยา