พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ฤดูน้ำแดง ปี 2563.. [2020-05-21 ] ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศ.. [2020-05-15 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน.. [2020-04-29 ] แจ้งเตือนเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรับมือภัยแล้งปี 2563.. [2020-01-18 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. [2019-09-16 ] ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. [2018-12-14 ] สัตว์ป่าคุ้มครอง.. [2018-09-08 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส.. [2018-08-09 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้ว.. [2018-07-26 ] ข้อปฏิบัติเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิด อุทกภัย.. [2018-07-23 ]

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

 เผยเเพร่: 2018-07-23  |  อ่าน: 332 ครั้ง

 

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เทศบาลตำบลหอไกร  เทศบาลตำบลเนินมะกอก เทศบาลเมืองบางมูลนาก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ของจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม  2561 ณ บึงห้วงตะกวน หมู่ที่ 8 ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร แห่งนี้ ในการจัดพิธีดังกล่าวได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ด้วยความพร้อมเพรียงกันจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 500,000ตัว               (ห้าแสนตัว) จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร)

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ
ในรัชกาลที่ 9 นอกจากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำแห่งนี้แล้ว  ยังปล่อยในแหล่งน้ำใกล้เคียง 9 แห่ง รวมจำนวน
350,000 ตัว (สามแสนห้าหมื่นตัว) อีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 150,000 ตัว (หนึ่งแสนห้าหมื่นตัว)

รวมพันธุ์ปลาที่ปล่อยทั้งสิ้นครั้งนี้ จำนวน 500,000 ตัว

โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน