พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |  อ่าน: 592 ครั้ง

 

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เทศบาลตำบลหอไกร  เทศบาลตำบลเนินมะกอก เทศบาลเมืองบางมูลนาก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ของจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม  2561 ณ บึงห้วงตะกวน หมู่ที่ 8 ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร แห่งนี้ ในการจัดพิธีดังกล่าวได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ด้วยความพร้อมเพรียงกันจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 500,000ตัว               (ห้าแสนตัว) จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร)

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ
ในรัชกาลที่ 9 นอกจากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำแห่งนี้แล้ว  ยังปล่อยในแหล่งน้ำใกล้เคียง 9 แห่ง รวมจำนวน
350,000 ตัว (สามแสนห้าหมื่นตัว) อีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 150,000 ตัว (หนึ่งแสนห้าหมื่นตัว)

รวมพันธุ์ปลาที่ปล่อยทั้งสิ้นครั้งนี้ จำนวน 500,000 ตัว

โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน