[2022-05-20] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565.. [2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-22] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปล.. [2021-09-17] กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในว.. [2021-08-31] พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิ.. [2021-08-02] จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ.. อ่านทั้งหมด 

Fisheries Co-Ordinator:FC 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


1. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 (คลิกภาพ)

2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 (คลิกภาพ)

3.การร่วมกันดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ประจำปีพุทธศักราช     2564 (คลิกภาพ) ณ บึุงพนมบอบ (คลิกภาพ) และหนองสเดา (คลิกภาพ)

4. การเข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นที่หากใกล้สูญพันธุ์คืนสู่แหล่งน้ำในบึงสีไฟ ณ บึงสีไฟ (คลิกภาพ)