สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก (ในส่วนของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ)

การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูหนาว.. [2020-12-04 ] การประชาสัมพันธ์การรับสมัครทำงานในเรือประมง.. [2020-12-02 ] ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ.. [2020-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษรุโลก เข้าร่วมงานกิจกรรมวันดินโลก World Soil Da.. [2019-12-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลโครงกา.. [2019-12-11 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก (ในส่วนของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ) 

 เผยเเพร่: 2019-12-11  |  อ่าน: 250 ครั้ง