สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูหนาว.. [2020-12-04 ] การประชาสัมพันธ์การรับสมัครทำงานในเรือประมง.. [2020-12-02 ] ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ.. [2020-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห.. [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษรุโลก เข้าร่วมงานกิจกรรมวันดินโลก World Soil Da.. [2019-12-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลโครงกา.. [2019-12-11 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 เผยเเพร่: 2019-12-11  |  อ่าน: 252 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก โดยประมงจังหวัดพิษณุโลก นางนิตยา ทักษิญ ได้มอบหมายให้ นายอิสระ สุวิทยาภรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ (VDO Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดพิษณุโลกมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังเก่า)