สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรมประมงกาศ มาตรการห้ามทำประมงน้ำจืด ในช่วงฤดูวางไข่ (ฤดูน้ำแดง) .. [2021-05-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด.. [2021-04-26 ] มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7436.. [2021-04-24 ] การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมประมง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตาม.. [2021-04-16 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-02 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-29 ] ประกาศ เกษตรกรภายใต้ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านผลิตและการตลาดกุ้งท.. [2021-03-19 ] จุดยืนจังหวัดพิษณุโลก.. [2021-02-11 ] ค่านิยมจังหวัดพิษณุโลก.. [2021-02-11 ] การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูหนาว.. [2020-12-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 เผยเเพร่: 2020-12-04  |  อ่าน: 89 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

URL : https://www.youtube.com/watch?v=NLGKlrIwzWQ&list=PLGUbztU_SXkdKys51KX300Kz4k_4iVRDw

ตอนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตอนที่ 2 : ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
ตอนที่ 3 : SDGs กับเยาวชน
ตอนที่ 4 : SDGs กับภาคธุรกิจ
ตอนที่ 5 : SDGs กับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+)
ตอนที่ 6 : SDGs กับเกษตรกร
ตอนที่ 7 : SDGs กับชีวิตคนเมือง
ตอนที่ 8 : SDGs กับอาหารริมทาง