สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


[2021-10-18] รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. [2021-08-19] ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า.. [2021-07-29] จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลก.. [2021-07-29] จำนวนผู้ทะเบียนชาวประมง (ทบ.3) จังหวัดพิษณุโลก.. [2021-07-29] จำนวนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และทะเบียนผู้ประกอบกา.. [2021-07-29] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณ.. [2021-07-29] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา.. [2021-07-24] ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำห.. [2021-05-05] กรมประมงกาศ มาตรการห้ามทำประมงน้ำจืด ในช่วงฤดูวางไข่ (ฤดูน้ำแดง).. [2021-04-26] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 


สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

URL : https://www.youtube.com/watch?v=NLGKlrIwzWQ&list=PLGUbztU_SXkdKys51KX300Kz4k_4iVRDw

ตอนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตอนที่ 2 : ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
ตอนที่ 3 : SDGs กับเยาวชน
ตอนที่ 4 : SDGs กับภาคธุรกิจ
ตอนที่ 5 : SDGs กับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+)
ตอนที่ 6 : SDGs กับเกษตรกร
ตอนที่ 7 : SDGs กับชีวิตคนเมือง
ตอนที่ 8 : SDGs กับอาหารริมทาง