อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี "

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีง.. [2020-02-14 ] กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแ.. [2019-11-22 ] อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยง.. [2019-02-12 ] โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. [2019-02-12 ] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562.. [2019-02-12 ] ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร .. [2019-02-12 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2019-02-05 ] ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกั.. [2019-02-05 ] ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัช.. [2019-02-05 ] ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. [2019-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี "  

 เผยเเพร่: 2019-02-05  |  อ่าน: 218 ครั้ง

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายวิศิษฏ์ ลีละวิวัฒน์

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายปรีดา แสงไผสง ประมงอำเภอศรีนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 แปลงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำนวน 30 ราย

 หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี "

ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย เกษตรจังหวัดสุโขทัย

 สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประธานแปลงใหญ่ แปลงปี 2561 ร่วมเป็นวิทยากร

ณ สหกรณ์นิคมหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายวิศิษฏ์ ลีละวิวัฒน์

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายปรีดา แสงไผสง ประมงอำเภอศรีนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 แปลงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำนวน 30 ราย

 หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี "

ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย เกษตรจังหวัดสุโขทัย

 สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประธานแปลงใหญ่ แปลงปี 2561 ร่วมเป็นวิทยากร

ณ สหกรณ์นิคมหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย