เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีง.. [2020-02-14 ] กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแ.. [2019-11-22 ] อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยง.. [2019-02-12 ] โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. [2019-02-12 ] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562.. [2019-02-12 ] ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร .. [2019-02-12 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2019-02-05 ] ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกั.. [2019-02-05 ] ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัช.. [2019-02-05 ] ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. [2019-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562 

 เผยเเพร่: 2019-02-05  |  อ่าน: 126 ครั้ง

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 นายธามธนิน  สอนสุภาพ ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 นายธามธนิน  สอนสุภาพ ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม