ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2

อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยง.. [2019-02-12 ] โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. [2019-02-12 ] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562.. [2019-02-12 ] ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร .. [2019-02-12 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2019-02-05 ] ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกั.. [2019-02-05 ] ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัช.. [2019-02-05 ] ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. [2019-02-05 ] อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. [2018-02-08 ] กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดู.. [2018-02-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2 

 เผยเเพร่: 2018-02-08  |  อ่าน: 95 ครั้ง

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 นายธามธนิน  สอนสุภาพ ประมงจังหวัดสุโขทัย

พร้อมด้วยนางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสุโขทัย

 ณ ห้องประชุมอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม