ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีง.. [2020-02-14 ] กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแ.. [2019-11-22 ] อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยง.. [2019-02-12 ] โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. [2019-02-12 ] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562.. [2019-02-12 ] ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร .. [2019-02-12 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2019-02-05 ] ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกั.. [2019-02-05 ] ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัช.. [2019-02-05 ] ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. [2019-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย 

 เผยเเพร่: 2019-02-05  |  อ่าน: 209 ครั้ง

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย                 และเวลา 13.00 เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วย สารวัตร  โดยประมงอำเภอศรีสัชนาลัยได้ชี้แจงงานด้านการประมง เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  การติดตามโครงการการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิ์การแห่งรัฐ ปี 2561  และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง ( พ.ย. 61 – พ.ค. 62)  โดยมีนายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ  นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในที่ประชุม              ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย