A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog.php

Line Number: 214


[2022-04-21] รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการตามคู่มือประชาขน.. [2021-12-07] แผนที่ด้านการประมงจังหวัดสุโขทัย.. [2021-08-23] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. [2021-08-13] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเว.. [2021-07-27] ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน.. [2021-07-24] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเมิน.. [2021-05-17] ประกาศกรมประมง สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ.. [2021-05-07] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2021-05-03] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวั.. [2021-04-28] สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์.. อ่านทั้งหมด 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog.php

Line Number: 413

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: message

Filename: local_file/blog.php

Line Number: 613