สองเสือปากน้ำโพ 2022 Let's Save 2 Tigers>>> Together


[2022-09-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด".. [2022-09-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-20] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-16] ตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง.. [2022-09-16] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-16] การประชุมการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด.. [2022-09-14] ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในว.. [2022-09-14] ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-14] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-14] สทนช. ลงพื้นทีติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จั.. อ่านทั้งหมด 

สองเสือปากน้ำโพ 2022 Let's Save 2 Tigers>>> Together  


งาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together" ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2565

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together" 

โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together" และการปาฐกถาพิเศษ เสือโคร่ง...คุณค่าแห่งป่ามรดกโลก พร้อมทั้งลงนามปฏิญญาสองเสือปากน้ำโพ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ช่วงบ่ายในวันเดียวกัน มีกิจกรรมเวทีเสวนา "แนวทางขับเคลื่อนการอนุรักษ์เสือโคร่งและปลาเสือตอ ในยุคหลัง COVID-19 DISRUPTION" งาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together” ร่วมด้วย ดร.รุ้งนภา พูลจำปา มูลนิธิกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (WWF) , นายบุรฉัตร จันทกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) , นายนิธิ สมุทรโคจร Influencer/พิธีกร/นักแสดง , นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ (ประมงจังหวัดนครสวรรค์) , นางสาวกาญจน์ชนิต ธำรงบุญเขต หัวหน้าโครงการนวัตกรรม Sensor IOT ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ,บริษัท แอนวาซด์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (AIS) , นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ดำเนินรายการเสวนา ดร.อุษารดี ภู่มาลี คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างการขับเคลื่อน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการวางแผนติดตามและเสนอแนะตลอดจนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ทั้งนี้ การจัดงานฯ ได้มีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย สามารถติดตามรับชมการจัดกิจกรรมในงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together” กันได้ทาง Facebook เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และในระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2565 ภายในงานจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการ ชมนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเลือกซื้อสินค้า อาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน และชมการแสดงต่างๆ ได้ตลอดทั้ง 3 วัน