ลงพื้นที่สำรวจการชำรุดของถนนทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จากที่พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะเดินทางมาติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ตามที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


[2022-05-18] ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2565.. [2022-05-18] ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.. [2022-05-18] ประมงอำเภอหนองบัว ออกตรวจเยี่ยมเกษตรผู้จำหน่ายสินค้าประมง ตามโครงการ F.. [2022-05-18] ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำน่าน มอบหมายให้เข้าร่.. [2022-05-17] ประมงอำเภอบรรพตพิสัย ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และให้คำแนะนำ พร้อม.. [2022-05-17] พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี.. [2022-05-16] เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักง.. [2022-05-16] กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565".. [2022-05-12] ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-05-12] ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่สำรวจการชำรุดของถนนทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จากที่พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะเดินทางมาติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ตามที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 


     วันที่ 17 มกราคม 2565 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจการชำรุดของถนนทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จากที่พลอากาศเอก      สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะเดินทางมาติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เรื่องถนนทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ มีความชำรุดทรุดโทรมมาก ขอให้พิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมหรือประสานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเกิดความสวยงามเมื่อมาท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดนั้น สำหรับการสำรวจในครั้งนี้มีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ  บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และนายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ร่วมสำรวจพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตาม      ข้อเสนอแนะต่อไป