ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ 2 ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัยทุกคน


[2022-05-18] ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2565.. [2022-05-18] ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.. [2022-05-18] ประมงอำเภอหนองบัว ออกตรวจเยี่ยมเกษตรผู้จำหน่ายสินค้าประมง ตามโครงการ F.. [2022-05-18] ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำน่าน มอบหมายให้เข้าร่.. [2022-05-17] ประมงอำเภอบรรพตพิสัย ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และให้คำแนะนำ พร้อม.. [2022-05-17] พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี.. [2022-05-16] เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักง.. [2022-05-16] กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565".. [2022-05-12] ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-05-12] ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ 2 ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัยทุกคน 


     วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ  โควิด – 19 ครั้งที่ 2 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก        เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ผ่านการอบรมตรวจคัดกรองมาดำเนินการตรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ จำนวน 15 คน    ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัยทุกคน