ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัยทุกคน


[2022-05-16] กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565".. [2022-05-12] ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-05-12] ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว.. [2022-05-12] จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมง ในตลาดอาหารปลอดภัย บริเวณหน้าที่ว่าการ.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2022-05-10] ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-05-10] ประชุมชี้แจงที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประมงอาสาและผู้ช่วยเจ้าพนักงาน.. [2022-05-10] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/25.. [2022-05-05] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโย.. [2022-05-05] ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาด้าน.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัยทุกคน 


     วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ    โควิด – 19 ครั้งที่ 1 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่  ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ผ่านการอบรมตรวจคัดกรอง    มาดำเนินการตรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ จำนวน 15 คน ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัย    ทุกคน