การตรวจฟาร์ม และตัดสินการประกวด ของคณะกรรมการประกวดปราชญ์เกษตรดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิด.. [2020-01-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จัดนิทรรศ.. [2019-12-03 ] ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก.. [2019-11-22 ] การตรวจฟาร์ม และตัดสินการประกวด ของคณะกรรมการประกวดปราชญ์เกษตรดีเด่น ร.. [2019-11-19 ] วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. [2019-10-15 ] การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหว.. [2019-09-10 ] การป้องกัน รักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล.. [2019-06-25 ] ปลาน็อค.. [2019-06-25 ] ชาวศรีดอนชัย เลี้ยงปลานิลอินทรีย์ แปรรูปสร้างมูลค่า ขายตลาดสุขภาพ จังห.. [2019-05-30 ] ปราชญ์ปลานิลแห่งบ้านป่ากว๋าว แนะเทคนิคเพาะลูกปลา จังหวัดเชียงราย.. [2019-05-30 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจฟาร์ม และตัดสินการประกวด ของคณะกรรมการประกวดปราชญ์เกษตรดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เผยเเพร่: 2019-05-30  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวิทยา มะสะ ห.กพส. และนางสาวธันวรัชต์ แซ่ติว เข้าร่วมรับการตรวจฟาร์ม และตัดสินการประกวด ของคณะกรรมการประกวดปราชญ์เกษตรดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16 ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานคณะกรรมการ โดยได้เข้าตรวจเกษตรกรราย นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ระดับเขต/ประมงอาสา/ผู้จัดการแปลงใหญ่ภาคเกษตรกร/เกษตรกรแปลงใหญ่หัวขบวน /Smart farmer /Master farmer of Aquaculture /เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ลำดับที่ 2 สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2562 ณ ฟาร์มโชคอนันต์ฟาร์ม ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ซึ่ง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือกนายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว เข้าประกวด ในสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ปี 2563 และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป