ติดตามความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกรมประมง ขุดลอกกว๊านพะเยา เพื่อกักเก็บน้ำก่อนฤดูฝน ปี 2563

ติดตามความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกรมประมง ขุดลอกกว๊านพะเยา .. [2020-06-23 ] โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธร.. [2020-06-17 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2.. [2020-06-17 ] แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี พศ. 2563-2565.. [2020-06-17 ] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ... [2020-06-17 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563.. [2020-06-16 ] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. [2020-06-16 ] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. [2020-06-16 ] ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑.. [2017-08-21 ] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.. [2017-07-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกรมประมง ขุดลอกกว๊านพะเยา เพื่อกักเก็บน้ำก่อนฤดูฝน ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2017-07-11  |  อ่าน: 105 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกรมประมง ขุดลอกกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำก่อนฤดูฝน ปี 2563 และการขยายพื้นที่      ใช้ประโยชน์บริเวณวัดติโลกอาราม โดยมีประมงจังหวัดพะเยา ผอ.ศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยขุดลอกฯ หัวหน้าหน่วยป้องกันลำปาง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพะเยา ร่วมเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน