A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog.php

Line Number: 317

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธร.. [2020-06-17 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2.. [2020-06-17 ] แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี พศ. 2563-2565.. [2020-06-17 ] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ... [2020-06-17 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563.. [2020-06-16 ] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. [2020-06-16 ] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. [2020-06-16 ] ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑.. [2017-08-21 ] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.. [2017-07-11 ] สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. [2017-07-11 ]
อ่านทั้งหมด 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog.php

Line Number: 453

 

 เผยเเพร่: 2017-07-11  |  อ่าน: 275 ครั้ง