พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ณ หนองปลาค้าว ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนมซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจำนวน 500,099 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม