โครงการ SmartFarmer

โครงการ SmartFarmer 

 เผยเเพร่: 2019-04-04  |  อ่าน: 176 ครั้ง

 

พัชรรินทร์ บุราณเดช ประมงอำเภอกุฉินารายณ์

นางสาวฐิติมา สีอองโคตร นักวิชาการประมง

ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

?ออกติดตามประเมินเกษตรกร

โครงการ Smart Farmer 

ตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ 

มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 36 ราย