โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562 

 เผยเเพร่: 2019-04-04  |  อ่าน: 127 ครั้ง

 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

- คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำบ้านคำมะโฮ

ชั่งวัดน้ำหนักปลา และความยาวปลา

จากคอกอนุบาล เพื่อเตรียมรับลูกพันธุ์ปลา

สำหรับอนุบาลในคอกต่อไป

ตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562

บ้านคำมะโฮ หมู่ 7 ต.คำเหมือดคำแก้ว

อ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์