โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองส่งน้ำชลประทานบ.. [2020-02-13 ] คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) และประชุมสำนักงานประมงจังหวัดก.. [2020-02-12 ] ร่วมประชุม “ผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลกระชังเขื่อนลำปาว” .. [2020-02-12 ] สร้างอาหารธรรมชาติ โดยทำคอกปุ๋ยหมักและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ตามโครงกา.. [2020-02-07 ] สร้างอาหารธรรมชาติ โดยทำคอกปุ๋ยหมักและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ตามโครงกา.. [2020-02-07 ] ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง และประชุมสำนักงานประมง จังหว.. [2020-02-07 ] เตือน "ฤดูแล้ง" เตรียมรับมือกัน.. [2020-01-30 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวมอบนโยบายกรมประมง ประจำปี 2563.. [2020-01-30 ] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้.. [2019-08-07 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม).. [2019-06-21 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562 

 เผยเเพร่: 2019-06-21  |  อ่าน: 159 ครั้ง

 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

- คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำบ้านคำมะโฮ

ชั่งวัดน้ำหนักปลา และความยาวปลา

จากคอกอนุบาล เพื่อเตรียมรับลูกพันธุ์ปลา

สำหรับอนุบาลในคอกต่อไป

ตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562

บ้านคำมะโฮ หมู่ 7 ต.คำเหมือดคำแก้ว

อ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์