กิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมประจำวัน 

 เผยเเพร่: 2019-04-04  |  อ่าน: 144 ครั้ง

 

ติดตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ด้านการประมง และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่