แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561

รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ( Fisheries Co-o.. [2021-06-21 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65/2563.. [2020-07-23 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40/2563.. [2020-03-01 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. [2020-02-14 ] ดำเนินการเคลื่อนย้ายปลาบึกปลาสวาย.. [2020-02-12 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพน.. [2018-10-31 ] สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำ.. [2018-05-13 ] งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561.. [2018-05-09 ] การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจก.. [2018-04-06 ] งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. [2018-04-04 ]
อ่านทั้งหมด 

แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 863 ครั้ง

 

นายโกศล  สมัครสมาน นายชนวีร์  ฉัตรทิน นายอภิชาติ  ดงบังสถาน
นายสาธิต  คำกองแก้ว นายสมเกียรติ  พันธุระ นายสาโรจน์  สนิทไทย
นายสันทัด  มีคำแสน นายเอ็นดู  สำรวมรัมย์ นายวิทยา ประเสริฐสังข์