ตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-11 ] ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรกรด้านการประมง เพื่อเข้ารับการคัดสรรแล.. [2021-04-28 ] ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนัก.. [2021-04-26 ] สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ .. [2021-04-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.74.. [2021-04-08 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ การเตรียมรับสถานการณ์ภัยธ.. [2021-04-07 ] กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปล.. [2021-04-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ กรมประมง ขอเชิญ ร่วมประกว.. [2021-04-05 ] ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรือง "เกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มขีดจำก.. [2021-03-17 ] ปลากัด ส่งอย่างไร? จึงปลอดภัยไร้กังวล.. [2021-02-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง 

 เผยเเพร่: 2021-02-02  |  อ่าน: 406 ครั้ง

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายเดชา ภูมิตั้ง ประมง อำเภอเมืองอุดรธานี ไปตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง (นักร้อง ไมค์ ภิรมย์พร) ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ตรวจเยี่ยมส่งเสริมกิจกรรมด้านประมง ดังนี้

  -ทำการเกษตรแบบพอเพียง เลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงปลาในบ่อ กำลังทดลองเลี้ยงหอยเชอร์รี่

  -ได้แนะนำให้ขึ้นทะเบียนฟาร์ม (ทบ.1) เพื่อพัฒนาเปนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐาน GAP