ตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง

ขอเชิญลงจับปลาการกุศล ณห้วยวังเบ็ญ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่วง อำ.. [2021-02-20 ] ปลากัด ส่งอย่างไร? จึงปลอดภัยไร้กังวล.. [2021-02-02 ] ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากไวรัสโควิด-1.. [2021-01-27 ] ข้อปฏิบัติในการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ Covid-19 ที่กรมประมงดำเนินกา.. [2021-01-12 ] เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ.. [2021-01-08 ] เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการ ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแ.. [2021-01-07 ] กินอาหารทะเล ไม่ติดเชื้อ โควิด-19 ถ้าหาก ปรุงสุก กินร้อน.. [2020-12-29 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้ถวายการรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ.. [2020-12-21 ] ตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง.. [2020-11-06 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การทีดี กรมประมง ประจำปีงบ.. [2020-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง 

 เผยเเพร่: 2020-10-14  |  อ่าน: 252 ครั้ง

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายเดชา ภูมิตั้ง ประมง อำเภอเมืองอุดรธานี ไปตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง (นักร้อง ไมค์ ภิรมย์พร) ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ตรวจเยี่ยมส่งเสริมกิจกรรมด้านประมง ดังนี้

  -ทำการเกษตรแบบพอเพียง เลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงปลาในบ่อ กำลังทดลองเลี้ยงหอยเชอร์รี่

  -ได้แนะนำให้ขึ้นทะเบียนฟาร์ม (ทบ.1) เพื่อพัฒนาเปนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐาน GAP