ประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563

ประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติหากจะซื้อจระเข้มาเลี้ยง.. [2021-06-14 ] ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ หากจะซื้อปลาตะพัดมาเลี้ยง.. [2021-06-14 ] กรมประมง เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง ฤดูฝน.. [2021-05-24 ] ยอขันช่อ ห้ามใช้เพื่อทำการประมงในฤดูปลาวางไข่ในแหล่งน้ำสาธารณะมีความผิ.. [2021-05-24 ] กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเ.. [2021-05-14 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-11 ] ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรกรด้านการประมง เพื่อเข้ารับการคัดสรรแล.. [2021-04-28 ] ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนัก.. [2021-04-26 ] สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ .. [2021-04-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.74.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 272 ครั้ง

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดธานี

อาคาร 2 ชั้น 7 โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

การประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง เกษตรกรจำนวน

98 ราย วงเงินช่วยเหลือ 284,297.50 บาท