ประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563

ขอเชิญชวนรับฟังการเสวนาด้านประมง.. [2020-11-30 ] เชิญชวนส่งกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่จากแหล่งน้ำในจังหวัดอุดรธานีเข้าประกวดใน.. [2020-11-27 ] ตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง.. [2020-11-06 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การทีดี กรมประมง ประจำปีงบ.. [2020-10-14 ] ประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก... [2020-10-08 ] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่.. [2020-07-15 ] ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop).. [2020-06-23 ] ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฤดูน้ำแดง เขตจังหวัดอุดรธานี.. [2020-06-16 ] นำส่งพันธุ์กุ้งก้ามกรามไปปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 72 แห่ง ของจังหวัดอุดรธาน.. [2020-05-17 ] ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์กุ้งกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประม.. [2020-05-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563 

 เผยเเพร่: 2020-05-08  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดธานี

อาคาร 2 ชั้น 7 โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

การประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง เกษตรกรจำนวน

98 ราย วงเงินช่วยเหลือ 284,297.50 บาท