ออกตรวจบ่อเลี้ยงปลากรณีได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บ่อปลาของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี

ข้อปฏิบัติในการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ Covid-19 ที่กรมประมงดำเนินกา.. [2021-01-12 ] เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ.. [2021-01-08 ] เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการ ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแ.. [2021-01-07 ] กินอาหารทะเล ไม่ติดเชื้อ โควิด-19 ถ้าหาก ปรุงสุก กินร้อน.. [2020-12-29 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้ถวายการรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ.. [2020-12-21 ] ตรวจเยี่ยมฟาร์ม นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง.. [2020-11-06 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การทีดี กรมประมง ประจำปีงบ.. [2020-10-14 ] ประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก... [2020-10-08 ] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่.. [2020-07-15 ] ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop).. [2020-06-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกตรวจบ่อเลี้ยงปลากรณีได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บ่อปลาของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี 

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |  อ่าน: 291 ครั้ง

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายณัฐวุฒิ สราญรมย์ นักวิชาการประมง และนายปิยะพงษ์ กองมณี เจ้าหน้าที่ประมง ออกตรวจบ่อเลี้ยงปลากรณีได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บ่อปลาของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น เกิดจากบ่อเป็นบ่อปิด ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับเปลี่ยนถ่าย ปริมาณน้ำในบ่อลดลงปลาในบ่อหนาแน่น และขาดออกซิเจนทำให้ปลาทยอยตาย เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานิล เป็นต้น โดยได้แนะนำให้จับปลาในบ่อขึ้นมาทั้งหมดหรือให้ได้มากที่สุด และสูบน้ำให้แห้งและเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลาต่อไ