ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองบุคคลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่.. [2020-07-15 ] ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop).. [2020-06-23 ] ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฤดูน้ำแดง เขตจังหวัดอุดรธานี.. [2020-06-16 ] นำส่งพันธุ์กุ้งก้ามกรามไปปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 72 แห่ง ของจังหวัดอุดรธาน.. [2020-05-17 ] ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์กุ้งกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประม.. [2020-05-08 ] การจับปลาเกษตกรโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2020-05-01 ] ติดตามผลการดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เขต.. [2020-04-22 ] ออกตรวจบ่อเลี้ยงปลากรณีได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บ่อปลาของ กองกำกับการต.. [2020-04-17 ] ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองบุคค.. [2020-04-13 ] เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฎิบัติงาน จุดคัดกรองบุคค.. [2020-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองบุคคลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 

 เผยเเพร่: 2020-04-09  |  อ่าน: 164 ครั้ง

 

 วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 22.15 น. นายอำพล จินดาวง ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรอง
บุคคลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 ณ ถนนหน้าโรงพยาบาลอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับสนับสนุนอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม โดยช่วงเวลาเคอร์ฟิวจะมีรถขนส่งผลผลิตการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ที่ผ่านด่านคัดกรองจุดนี้