การจับปลา ณ หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop).. [2020-06-23 ] ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฤดูน้ำแดง เขตจังหวัดอุดรธานี.. [2020-06-16 ] นำส่งพันธุ์กุ้งก้ามกรามไปปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 72 แห่ง ของจังหวัดอุดรธาน.. [2020-05-17 ] ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์กุ้งกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประม.. [2020-05-08 ] การจับปลาเกษตกรโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2020-05-01 ] ติดตามผลการดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เขต.. [2020-04-22 ] ออกตรวจบ่อเลี้ยงปลากรณีได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บ่อปลาของ กองกำกับการต.. [2020-04-17 ] ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองบุคค.. [2020-04-13 ] เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฎิบัติงาน จุดคัดกรองบุคค.. [2020-04-09 ] สนับสนุนปัจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2020-04-04 ]
อ่านทั้งหมด 

การจับปลา ณ หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 เผยเเพร่: 2020-04-04  |  อ่าน: 107 ครั้ง

 

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายไพบูลย์ วงชัยยา หก.บริหารจัดการฯ นางสาววารุณี  มาหาญ ประมงอำเภอหนองหาน ลงพื้นที่ติดตามการจับปลา ณ หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีการขายบัตรจับปลาการกุศล ขายบัตรละ 100 บาท ได้เงิน จำนวน 41,000  บาท มีประชาชนมาร่วมจับปลาประมาณ 500 คน เงินที่ขายบัตรได้ใช้บริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้าน สัตว์น้ำที่จับได้มีปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ ปลาสวาย ปลาบึก กุ้งก้ามกราม ปลานิล  เป็นต้น