สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การทีดี กรมประมง ประจำปีงบ.. [2020-10-14 ] ประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก... [2020-10-08 ] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่.. [2020-07-15 ] ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop).. [2020-06-23 ] ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฤดูน้ำแดง เขตจังหวัดอุดรธานี.. [2020-06-16 ] นำส่งพันธุ์กุ้งก้ามกรามไปปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 72 แห่ง ของจังหวัดอุดรธาน.. [2020-05-17 ] ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์กุ้งกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประม.. [2020-05-08 ] การจับปลาเกษตกรโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2020-05-01 ] ติดตามผลการดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เขต.. [2020-04-22 ] ออกตรวจบ่อเลี้ยงปลากรณีได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บ่อปลาของ กองกำกับการต.. [2020-04-17 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เผยเเพร่: 2020-04-17  |  อ่าน: 234 ครั้ง

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิบูลย์ บุตตะพรม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสันทัด มีคำแสน
ประมงอำเภอน้ำโสม นายทิวา เจียวตั้ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการและ นางรัญชน์วรกานต์ ศตรุฆฑาวุธ เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมู ร่วม
ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาไน ที่ได้รับการสนับสนุน
จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) จำนวน 50,000 ตัว ให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ
โดยมี นายธวัชชัย ศรีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านสว่างปากราน ตำบลนายูง อำเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี