สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนปัจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2020-04-04 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธ.. [2020-04-03 ] ประมงอำเภอหนองหาน ติดตามการจับปลาของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2020-03-24 ] การจับปลา ณ หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี.. [2020-03-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่.. [2020-02-21 ] การจับปลาหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.. [2020-02-07 ] “วิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน” ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 .. [2020-01-29 ] ลงข่ายดักจับสัตว์น้ำเพื่อสุ่มประเมินปริมาณและขนาดของสัตว์น้ำ ในโครงการ.. [2020-01-17 ] ประมงอำเภอไชยวาน ออกสำรวจเก็บข้อมูลการทำประมงน้ำจืด ที่ หนองแวง เนื้อท.. [2020-01-07 ] โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาค.. [2019-12-25 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เผยเเพร่: 2019-12-25  |  อ่าน: 72 ครั้ง

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิบูลย์ บุตตะพรม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสันทัด มีคำแสน
ประมงอำเภอน้ำโสม นายทิวา เจียวตั้ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการและ นางรัญชน์วรกานต์ ศตรุฆฑาวุธ เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมู ร่วม
ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาไน ที่ได้รับการสนับสนุน
จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) จำนวน 50,000 ตัว ให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ
โดยมี นายธวัชชัย ศรีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านสว่างปากราน ตำบลนายูง อำเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี