การจับปลาหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop).. [2020-06-23 ] ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฤดูน้ำแดง เขตจังหวัดอุดรธานี.. [2020-06-16 ] นำส่งพันธุ์กุ้งก้ามกรามไปปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 72 แห่ง ของจังหวัดอุดรธาน.. [2020-05-17 ] ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์กุ้งกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประม.. [2020-05-08 ] การจับปลาเกษตกรโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2020-05-01 ] ติดตามผลการดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เขต.. [2020-04-22 ] ออกตรวจบ่อเลี้ยงปลากรณีได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บ่อปลาของ กองกำกับการต.. [2020-04-17 ] ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองบุคค.. [2020-04-13 ] เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฎิบัติงาน จุดคัดกรองบุคค.. [2020-04-09 ] สนับสนุนปัจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2020-04-04 ]
อ่านทั้งหมด 

การจับปลาหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 เผยเเพร่: 2020-04-04  |  อ่าน: 181 ครั้ง

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี ไปตรวจเยี่ยมการจับปลาหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี และบันทึกเทปจัดทำวีทีอาร์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทางการประมง รวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเดชา ภูมิตั้ง ประมงอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในพื้นที่