[2023-02-14] ขอเชิญประกวดปลาส้ม ในงาน.. [2023-02-03] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรื่อง E-mail ของสำนักงานประมงจังหว.. [2023-01-18] ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว และเฝ้า.. [2022-12-22] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน.. [2022-10-11] ขอเผยแพร่วารสารและเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด.. [2022-10-11] เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลกินปลา และของดี อำเภอวังสามหมอ.. [2022-09-20] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี.. [2022-09-09] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกร.. [2022-08-10] ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห.. [2022-07-18] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต.. อ่านทั้งหมด 

ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI พบกันทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ จำหน่ายที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ตลาดร่มเขียว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง โทร 042-245634, 081-7985078