งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี


[2023-02-14] ขอเชิญประกวดปลาส้ม ในงาน.. [2023-02-03] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรื่อง E-mail ของสำนักงานประมงจังหว.. [2023-01-18] ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว และเฝ้า.. [2022-12-22] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน.. [2022-10-11] ขอเผยแพร่วารสารและเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด.. [2022-10-11] เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลกินปลา และของดี อำเภอวังสามหมอ.. [2022-09-20] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี.. [2022-09-09] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกร.. [2022-08-10] ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห.. [2022-07-18] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต.. อ่านทั้งหมด 

งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ขอเชิญเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มแปลงใหญ่, ร้านค้า, บริษัท ที่สนใจพื้นที่การจัดแสดงสินค้า, ผลิตภัณฑ์ประมง, สัตว์น้ำสวยงาม, และอื่นๆเพื่อส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดฯ งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี