ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี


[2023-02-14] ขอเชิญประกวดปลาส้ม ในงาน.. [2023-02-03] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรื่อง E-mail ของสำนักงานประมงจังหว.. [2023-01-18] ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว และเฝ้า.. [2022-12-22] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน.. [2022-10-11] ขอเผยแพร่วารสารและเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด.. [2022-10-11] เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลกินปลา และของดี อำเภอวังสามหมอ.. [2022-09-20] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี.. [2022-09-09] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกร.. [2022-08-10] ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห.. [2022-07-18] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 บริการประชาชน  สุขภาพสัตว์น้ำ พร้อมหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา


วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวิชัย สินอนันต์ ประมงอำเภอน้ำโสม และนางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมออกตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จากการตรวจสอบเบื้องต้น เกิดน้ำเน่าเสียสีดำมีกลิ่นเหม็น สันนิษฐานว่าเกิดจากอินทรีย์สารที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้เกิดเน่าเสียมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำทำให้ปลาตาย โดยแก้ไขเบื้องต้น คือใช้เครื่องสูบน้ำพ่นให้ออกซิเจนเพิ่มในน้ำและใช้จุลินทรีย์เพิ่มลงในน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำในเบื้องต้น และจะติดตามดำเนินการแก้ไขต่อไป