ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี


[2022-06-23] การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566.. [2022-06-21] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักง.. [2022-06-15] งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่ง.. [2022-06-13] การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30.. [2022-05-05] ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม "Farm stay for Hea.. [2022-03-31] ประชาสัมพันธ์นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565.. [2022-03-30] กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบึง เนื้อที่ 12 ไร่.. [2022-03-30] เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลท.. [2022-03-30] กิจกรรมลงจับปลา ณ ทำนบปลาห้วยวังเบ็ญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการธนาคารสิ.. [2022-03-16] ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จ.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 บริการประชาชน  สุขภาพสัตว์น้ำ พร้อมหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา


วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวิชัย สินอนันต์ ประมงอำเภอน้ำโสม และนางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมออกตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จากการตรวจสอบเบื้องต้น เกิดน้ำเน่าเสียสีดำมีกลิ่นเหม็น สันนิษฐานว่าเกิดจากอินทรีย์สารที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้เกิดเน่าเสียมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำทำให้ปลาตาย โดยแก้ไขเบื้องต้น คือใช้เครื่องสูบน้ำพ่นให้ออกซิเจนเพิ่มในน้ำและใช้จุลินทรีย์เพิ่มลงในน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำในเบื้องต้น และจะติดตามดำเนินการแก้ไขต่อไป