กิจกรรมขายบัตรจับปลาเพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ของหนองน้ำคำชะโนด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี


[2022-06-23] การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566.. [2022-06-21] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักง.. [2022-06-15] งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่ง.. [2022-06-13] การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30.. [2022-05-05] ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม "Farm stay for Hea.. [2022-03-31] ประชาสัมพันธ์นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565.. [2022-03-30] กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบึง เนื้อที่ 12 ไร่.. [2022-03-30] เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลท.. [2022-03-30] กิจกรรมลงจับปลา ณ ทำนบปลาห้วยวังเบ็ญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการธนาคารสิ.. [2022-03-16] ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมขายบัตรจับปลาเพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ของหนองน้ำคำชะโนด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานะการณ์แก้ปัญหาภัยแล้งด้านการประมง


วันที่ 6 มีนาคม 2565 นางปภัสสิริ วิกรมไกรกิตติ์ ประมงอำเภอศรีธาตุ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมขายบัตรจับปลาเพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ของหนองน้ำคำชะโนด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  แหล่งน้ำมีขนาด 15 ไร่ ปลาที่จับได้มีขนาดใหญ่ น้ำหนัก 1กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเกล็ดเงิน ปลาตะเพียน ปลายี่สก และปลาสวาย เป็นพันธ์ุปลาที่ปล่อยจากงบของอบจ.อุดรธานี  ได้น้ำหนักรวม 5,000 กิโลกรัม ขายบัตรได้เงิน47,000 บาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใข้มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด