คณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำหนองเสี่ยนดุม ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เปิดลงเบ็ดตกปลา


[2022-09-20] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี.. [2022-09-09] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกร.. [2022-08-10] ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห.. [2022-07-18] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต.. [2022-07-01] ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI.. [2022-06-23] การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566.. [2022-06-21] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักง.. [2022-06-15] งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่ง.. [2022-06-13] การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30.. [2022-05-05] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. อ่านทั้งหมด 

คณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำหนองเสี่ยนดุม ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เปิดลงเบ็ดตกปลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง


วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายนพดล ชุมพล ประมงอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำหนองเสี่ยนดุม ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เปิดลงเบ็ดตกปลา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ได้เงิน 4,600 บาท โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด