การขายบัตรจับปลา ณ หนองคำยางตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


[2022-06-23] การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566.. [2022-06-21] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักง.. [2022-06-15] งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่ง.. [2022-06-13] การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30.. [2022-05-05] ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม "Farm stay for Hea.. [2022-03-31] ประชาสัมพันธ์นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565.. [2022-03-30] กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบึง เนื้อที่ 12 ไร่.. [2022-03-30] เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลท.. [2022-03-30] กิจกรรมลงจับปลา ณ ทำนบปลาห้วยวังเบ็ญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการธนาคารสิ.. [2022-03-16] ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จ.. อ่านทั้งหมด 

การขายบัตรจับปลา ณ หนองคำยางตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานะการณ์แก้ปัญหาภัยแล้งด้านการประมง


 วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาววารุณี มาหาญ ประมงอำเภอหนองหาน ได้รับรายงานการจากนางประนอม ภักดีศรี กำนันตำบลหนองไผ่ ว่ามีการขายบัตรจับปลา ณ หนองคำยางตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน โดยขายบัตรละ 200 บาท มีคนมาร่วมจับปลา 378 คน ได้เงิน 75,600 บาท ชนิดสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลายี่สกเทศปลาตะเพียน ปลาจีน  ปลานิล กุ้งก้ามกราม เป็นต้น