วันที่ 3 มีนาคม 2565 บ้านดงหัน หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ได้กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบักแฟน


[2022-09-20] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี.. [2022-09-09] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกร.. [2022-08-10] ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห.. [2022-07-18] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต.. [2022-07-01] ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI.. [2022-06-23] การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566.. [2022-06-21] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักง.. [2022-06-15] งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่ง.. [2022-06-13] การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30.. [2022-05-05] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 3 มีนาคม 2565 บ้านดงหัน หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ได้กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบักแฟน  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานะการณ์แก้ปัญหาภัยแล้งด้านการประมง


วันที่ 3 มีนาคม 2565 บ้านดงหัน หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ได้กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบักแฟน เนื้อที่  10 ไร่ ทำการขายบัตรให้ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ทั้งสิ้น 30,000 บาท ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่ ปลาจีน  ตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์  ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางหมู่บ้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด