วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงอำเภอโนนสังดำเนินการประสานให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-08-24 ] วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-08-24 ] วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานเพื่อสำ.. [2020-08-24 ] วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกตรวจติดตามและสุ่มตรวจผลผลิต.. [2020-08-24 ] วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.40 น. ร่วมประชุมติดตามและ.. [2020-08-24 ] วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสร.. [2020-08-24 ] วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคณะทำงานส่ง.. [2020-08-24 ] วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ร่วมประชุม Video Conferen.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงอำเภอโนนสังดำเนินการประสานให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 

 เผยเเพร่: 2020-08-24  |  อ่าน: 74 ครั้ง

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการประสานให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)เปิดบัญชีธนาคาร ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอรับเงินให้ทันกำหนดเวลาและในเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง เตรียมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อประกวดสภาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (ด้านประมง) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563