วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงอำเภอโนนสังดำเนินการประสานให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ "ปลาตะพัด".. [2021-03-04 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอเมือง ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช ที่เข้าร่.. [2020-08-24 ] วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะตรวจติดตามการทำงานในเขตพระราชฐานด้านป.. [2020-08-24 ] วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรา.. [2020-07-31 ] วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-31 ] วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการภ.. [2020-07-31 ] วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบา.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น.ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพ.. [2020-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงอำเภอโนนสังดำเนินการประสานให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |  อ่าน: 185 ครั้ง

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการประสานให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)เปิดบัญชีธนาคาร ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอรับเงินให้ทันกำหนดเวลาและในเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง เตรียมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อประกวดสภาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (ด้านประมง) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563